Contract between my new self and myself 
/ Kontrakt mellan jaget och det nya jaget

Ett kontrakt för ett byte som på något sätt involverar hem och/eller identitet och/eller relation.
Tankeexperiment eller handling.