Jag har aldrig sett dig så nära på håll förut 

Video, 05.43 min
Ljud, 04.25 min

Jag bjöd in skådespelaren att samarbeta med mig för att utforska roller, relationer, intimitet och bilden av oss själva. Ramen för arbetet var att ingen av oss egentligen visste vad som skulle hända, en idé om att vara öppen för det okända.
Arbetet är ett försök att närma sig en annan människa, förstå den, titta utanför sig själv och den andre. Att paradoxalt nog försöka överbrygga det ofrånkomliga glapp som finns mellan oss. Arbetet involverade övningar och samtal, till exempel flödessamtal eller att stå mittemot varandra och fysiskt spegla varandra.

Speglingen blev intressant, relationen blev material. Frågor kring maktbalans och dominans, tankar kring att vad det betyder att befinna sig i ett intimt rum och vad det är att vara närvarande utvecklades. Relation och identitet är båda flytande, svåra att greppa eller helt beskriva. Vi skapar oss genom andra. Det som finns mellan två människor är bådas, något som skapas tillsammans. I ständig utveckling och förändring, i ständig tillblivelse.
Installationsbilder This is not a departure hall, Röda Sten Konsthall, 2019